Concurs de soluții
Acasă pentru umanitate
Proiect pilot pentru construcția în regim de voluntariat a două locuințe tip, accesibile
Prima paginăProiecteProiectul nr. 56 - LN5891

Proiectul nr. 56 - LN5891

Autor principal: arh. Daniel Șerban

Concept

Bordei în pădure, Nicolae Grigorescu

Viața cotidiană într-o surlă dacică, reconstituire ipotetică de Ioan Godea

Moromeții 2

"Voi degeaba zburați
Când cei subdezvoltați
Se târăsc pe pământ."

Adrian Păunescu în interpretarea lui Mircea Vintilă

Conform unei abordări incrementale, respectiv pe baza unui concept unitar, se propun trei tipuri de locuințe:

Prin proiectarea unui nucleu elementar, de la care se dezvoltă toate cele trei tipuri, se asigură reducerea costurilor și a timpului de execuție.

În proiectarea locuințelor s-au respectat prevederilor legilor și normativelor de interes, pentru posibilitatea autorizării locuinței atât în varianta PARTER cât și în variantele P+M (mansardă parțială) și P+M (mansardă parțială neamenajată), inclusiv autorizarea și executarea amenajării ulterioare, respectiv pentru îndeplinirea cerințelor de calitate în construcții.

Poziționare pe lot

Locuințele sunt poziționate pe lot astfel încât să existe posibilitatea amenajării parcimonioase a incintei, în următorul mod (de la stradă către limita posterioară, cu o ierarhizare firească):Se pune accentul pe importanța suprafețelor verzi iar eventualele dalaje sunt reduse la strictul necesar.

Organizare funcțională (scenariu locuință tip P+M)

Funcțiunile secundare (baie, nod vertical de circulație, front bucătărie, depozitări interioare și exterioare) sunt organizate către punctele cardinale nefavorabile (definite prin lipsa însoririi și vânt dominant puternic) și sunt exprimate, către exterior, prin placare orizontală lambriu exterior lemn natur rășinoase (tratare exclusivă cu ulei de in), în sistem fațadă cu alcătuire ventilată (cu rol de protecție).

Funcțiunile principale (spațiile de locuit - polivalent și dormitor / studiu) sunt organizate către punctele cardinale optime (către soare, lumină și grădină - vegetație), protejate prin dispunerea (bariera) funcțiunilor secundare și exprimate, către exterior, prin parament alb.

Prispa, dispozitiv arhitectural vernacular caracteristic (fundamental), integrată volumetric, definește compoziția locuinței atât în varianta parter cât și în relație cu mansarda parțială (retrasă), având mai multe roluri: protecție acces; loc de luat masa, socializare, relaxare și studiu (cu nișă de depozitare inclusă) și în relație directă cu grădina; reprezentativitate (deschidere și ospitalitate).

Orientarea principală a prispei este, în mod firesc, sudică, respectiv estică și vestică.

Organizarea funcțională a locuinței este rațională, cu fluxuri de circulație simple, clare și directe. Spațiul vestibulului (care include și scara și depozitarea aferente), direct accesibil din spațiul protejat al prispei, ocupă, în mod firesc, un rol central în sistemul de relații dintre încăperi.

Termoșemineul, cu o poziționare asumată, centrală, în acord cu rațiunile pentru care a fost conceput (posibilitate instalare în spațiile de locuit pentru observarea focului), coagulează fundamental spațiile principale (de locuit) pe cele trei planuri și, alături de coșul de fum și un sistem de tip filtru (personalizat prin amenajarea de interior), articulează zonele spațiului polivalent.

Sistemul de tip filtru / articulație are rol de depozitare lemne (partea inferioară) și expunere pe polițele superioare.

Astfel, orientat către zonele de locuit, respectiv de living / odihnă și loc de luat masa, prezența controlată a focului îmbogățește ambianța perioadelor reci.

Locul de luat masa este posibil de configurat și tip peninsulă (sau tradițional, conform variantelor de mobilare prezentate în planuri), fiind definit în acest caz prin blatul încorporat realizat din structură metalică rectangular și placare lemn cu sistem rabatere pentru dublarea lățimii. Poziționat retras față de fluxurile de circulație (intimitate), locul de luat masa funcționează și ca interfață între zona de gătit și living / odihnă.

Spațiul polivalent poate fi compartimentat în mod flexibil, prin intermediul unor panouri culisante, pentru separarea zonei de odihnă.

Astfel, se recomandă interpretarea grafică a panourilor culisante (materiale translucide, traforaje cu tematică, inserții tip white-board pentru desene copiii, etc.)

Baia este structurată în două zone exprimate prin poziționarea ferestrei, respectiv zona propriu-zisă dedicată igienei și zona pentru depozitare, spălare și uscare rufe.

La mansarda parțială, dormitorul copiilor este structurat psihologic în raport cu verticalitatea coșului de fum și prezintă două nișe de odihnă (fiecare conține o fereastră operabilă tip oscilant pentru ventilare naturală eficientă, încrucișată și posibilitate închidere cu panouri tip armonică pentru intimitate) și zona comună de studiu orientată către lumină și vegetație prin intermediul a două planuri suprapuse: planul grădinii frontale și planul imediat al acoperișului înverzit, inclusiv cu plante aromatice (relație puternică ce poate fi observată în secțiunea caracteristică).

Fereastra amplă, orizontală, ce exprimă locul de studiu și observație devine un alt element de reprezentativitate, definind prin poziția privilegiată cea mai importantă activitate care poate fi desfășurată de către copii în locuință, respectiv studiul.

În zona holului minimal de distribuție este prevăzută și o depozitare tip dressing.

Scara de acces din lemn, sigură și ușoară, prezintă depozitare integrată dedesubt (inclusiv tip cămară, în proximitatea zonei de gătit) și este iluminată natural prin intermediul unei ferestre superioare.

Particularități de organizare funcțională (locuință tip P și tip P+M parțială neamenajată)

În situația locuințelor tip parter și P+M parțială neamenajată, scara din lemn nu este prezentă (deși spațiul dedicat și sistemul organizatoric permite implementarea facilă a acesteia, în cazul locuinței tip P+M parțială neamenajată) iar spațiul respectiv este închis cu panouri ușoare, eventual culisante, fiind utilizat ca depozitare necesară, pentru haine și/sau tip cămară, fiind în proximitatea zonei de gătit.

Instalații

Cea mai importantă decizie de proiectare ce conduce la economii importante este cuplarea pe un perete comun, în proximitate, a principalelor spații cu instalații de anvergură (baia și bucătărie). Boilerul electric este integrat chiar între aceste două funcțiuni, respectiv sub scară, cu un traseu minimal, accesibilitate pentru întreținere și o zonă sigură (fără umiditate, etc.). Termoșemineul poate fi racordat la echipamentele caracteristice integrate în imediata proximitate, respectiv în nișele laterale ale parterului și etajului. Ulterior, acesta este racordat la corpurile de încălzire descentralizate, pentru confortul firesc al locuirii. În viitor, se pot monta panouri solare / fotovoltatice, în zona dedicată a acoperișului.

Sistem constructiv peste cota ±0.00

Sistem constructiv peste cota ±0.00 structură lemn tip Timber Frame pe grid (modul) de 62.5 cm, recomandat pentru eficiența economică (conform Josef Kolb, Systems in Timber Engineering, Birkhauser).

Sistemul constructiv tridimensional prezintă schelet din dulapi lemn, cu secțiuni unificate, asamblate prin îmbinări simple.

Pentru o raționalizare a execuției, anumite porțiuni de construcție se pot preasambla la sol și ulterior ridica în operă.

Alcătuirile sunt detaliate, după caz, în legendele și desenele dedicate.

Construcția din lemn se izolează față de placa B.A. / grindă elevație printr-o membrană bituminoasă.

Sistem constructiv fundație

Placă beton armat + grinzi de fundație / elevație /soclu continue din beton armat + blocuri beton simplu izolate, la intersecția axelor structurale (cu rolul de a asigura transmiterea sarcinilor către terenul bun de fundare și sub cota de îngheț).

Elevațiile, respectiv blocurile din beton simplu izolate, se vor termoizola cu polistiren extrudat. Elevațiile vor fi hidroizolate.

Prin eliminarea tălpilor, respectiv reducerea înălțimii grinzilor de fundație / elevație și a coeficienților de armare (datorită încărcărilor reduse ale structurii de lemn) se aduc economii importante bugetului. De asemenea, un rol important în economia bugetului constă în rezolvarea zonelor exterioare (prispă și depozitare nordică) care nu prezintă placă B.A., fiind rezolvate doar cu grinzi perimetrale de dimensiuni minimale (cu rol de închidere laterală), finisajul fiind montat pe o șapă slab armată pe umplutură pietriș. Săpături sunt necesare punctual, în zonele de blocuri din beton simplu.

Materiale și finisaje

Toate materialele de construcții și finisajele propuse sunt de tip standard, curent disponibile pe piață.

Se propune sistem acoperiș înverzit tip cald (înverzire extensivă), cu vegetație specifică sistem extensiv naturală, plante rezistente la secetă și îngheț, plante aromatice și ierboase în amestec, cu dezvoltare fără îngrijire și rezistență la condiții de expunere extreme (exclusiv locale).

Confom Gernot Minke (Acoperișuri înverzite, Arhiterra):

- "acoperișul cald reprezintă construcția cea mai rațională și economică pentru un acoperiș verde"

- "panta mică a acoperișului face posibilă realizarea unui acoperiș verde simplu și foarte economic" (nu este necesar un strat de drenare separat, datorită particulelor de granulație mare din componența substratului)

Soluția propusă pentru rezolvarea acoperișului înverzit reprezintă o variantă valabilă, accesibilă, funcțională și estetică, facil de implementat de către voluntari și de întreținut în timp de către beneficiari, cu argumente ecologice importante și rol deosebit în păstrarea unui climat interior confortabil pe parcursul verii.

Explicație propunere de cuplare locuințe

Diferența dintre suprafețe / costul de execuție al diferitelor tipuri de locuințe aduce după sine, implicit, o diferență de gabarit a volumelor. Cuplarea în această situație ar genera calcane și deci un consum mai ridicat de materiale și manoperă, pe lângă o imagine inestetică ce nu își găsește, de regulă, o bună rezolvare.

Astfel, pentru o cuplare eficientă și estetică, se propune abordarea simetrică iar pentru o variație volumetrică se propune intercalarea locuințelor cuplate pe loturi, conform scheme.

În plus, elemente arhitecturale de tip prispă, volum mansardă retrasă, texturi, etc., contribuie la variația prezenței stradale.

Se propun însă și alte variante posibile de cuplare și înșiruire (scheme), cu toate avantajele de costuri aferente și care demonstrează și versatilitatea soluției.