Concurs de soluții
Acasă pentru umanitate
Proiect pilot pentru construcția în regim de voluntariat a două locuințe tip, accesibile
Prima paginăProiecteProiectul nr. 69 - GD0301

Proiectul nr. 69 - GD0301

Autor principal: arh. Alexandru Adina Diana, arh. Curduman Georgiana, arh. Grisco Alexandru

Acasă pentru umanitate - Argument

Soluția de locuire propusă pentru realizarea celor patru case din comuna Poduri, judetul Bacău răspunde unei teme care vizeaza maximul de eficiență în utilizarea materialelor, a terenului, a timpului de execuție și a resurselor financiare. Eficientizarea resurselor a condus aproape automat spre propunerea de cuplare a locuințelor, arhitectura volumelor urmărind cu predilecție evitarea monotoniei unei simetrii perfecte, mult întâlnită în abordarea locuințelor cuplate. Astfel, rezolvarea volumetrică descrie un joc al perpendicularității între casa tip A ( S= 69.80 mp-suma alocata- 30000 euro), dominantă din punct de vedere estetic și spatial și casa de tip B ( S= 49.30 mp- suma alocata- 20 000 euro). Deși imaginea generală este dată de utilizarea lemnului ca material principal de construcție, atât ritmul lameleleor din lemn, în diferite grosimi și orientări, cât si geometria acoperișurilor încurajează o tratare modernă a fațadelor.

Dispunerea funcțiunilor a ținut cont de poziționarea față de punctele cardinale, urmărindu-se aportul favorabil al luminii naturale . Spațiul interior este unul flexibil, constanta fiind dată de peretele comun și alipirea zonelor de bucătării și grupuri sanitare, in vederea eficientizării procesului de punere in operă a instalațiilor și a costurilor. Zona de zi are valențe multiple, fiind un spațiu al comunicării, al meselor în familie , al lucrului individual, transformându-se la nevoie în spațiu de odihnă prin integrarea unui mobiler cameleonic de tip pat rabatabil/ spațiu de lucru. Nucleul ambelor tipuri de locuințe este reprezentat de relația zonelor de dining cu cele ale camerelor de zi , conturând un spațiu dinamic al comunicării și relațiilor interumane.

Geometria acoperișurilor, permite ca spațiul propus să fie flexibil și pe verticală, utilizarea unui planșeu intermediar, în scopul obținerii unor spatii de dormit sau de relaxare fiind posibilă prin integrarea unei scari de mansardă, din lemn, prezentă în spațiul interior sub forma unui element de mobilier, bine integrat în context.

Discursul eficientizării se reia și în abordarea sistemului structural, prin alegerea unui sistem de grinzi din lemn si OSB de tip I-joist, având secțiunea tălpilor de 45x45 mm, inima din OSB cu grosime de 10 mm și înălțimi variabile. Acestea sunt folosite atât pentu planșee și șarpante dar și ca montanți pentru pereții caselor ecologice. Acest sistem prezintă o serie de avantaje în contextul conformării la standardele Nzeb dar și în contextul limitării timpului de execuție: Grinzile I-Joist au toleranțe dimensionale reduse și sunt drepte, ceea ce conduce la scurtarea timpului de montaj și la obținerea de planșee, șarpante și pereți de calitate superioară celor din lemn masiv. De exemplu, în cazul realizării unui planșeu din grinzi I, comparativ cu realizarea unor planșee din lemn masiv sau beton se fac economii prin urmatoarele operațiuni: reducerea duratei de execuție la 1 zi / 100 mp planseu / 4 muncitori; Nu este necesară folosirea macaralelor sau a pompelor de beton; Eliminarea construcțiilor suplimentare pentru instalații termice, electrice, racire etc.; Posibilitatea izolării termice și reducerea cheltuielilor pentru încălzire; Se prelucrează mecanic foarte ușor,cu scule uzuale pentru tăiere sau găurire. Grinzile I-Joist înlocuiesc lemnul masiv, sunt biodegradabile, nu sunt toxice, au rezistență mare în timp. Pentru majoritatea aplicațiilor, utilizarea grinzilor I implică un consum de material lemnos mult mai mic decât orice altă soluție bazată pe lemn masiv. Deoarece permit un grad mai bun de izolare termică, grinzile I pot juca un rol important în reducerea emisiilor de oxizi de carbon, prin reducerea cheltuielilor energetice ale construcțiilor.

De asemenea, Grinzile I, datorită inimii din OSB, de numai 10 mm, elimină aproape în întregime punțile termice, motiv pentru care este una din soluțiile foarte bune pentru construcția caselor pasive.