Concurs de soluții
Acasă pentru umanitate
Proiect pilot pentru construcția în regim de voluntariat a două locuințe tip, accesibile
Prima paginăProiecteProiectul nr. 77 - SA4321

Premiul I
Proiectul nr. 77 - SA4321

Autor principal: Arh. Astrid Rottman
Coautori: Arh. Casandra Pop, Arh. Cosmin Anghelache
Colaboratori specialități: Ing. Florin Ocnaru - Structuri

Tindă

Cele două case (construcții) se apropie una de cealaltă, pe limita lor comună. Ambele situri sunt eliberate de o așezare centrală care, involuntar, ar fi împărțit grădina fiecărui lot în două. Astfel, cele două familii din fiecare casă sunt încurajate să acceseze o grădină comună pe care să o cultive împreună. O încăpere, alungită și îngustă, rezultată între case, pe limita intimității, devine un loc de primire, o tindă exterioară pentru familiile puse față în față. Spațiul este învăluit într-o atmosferă comunitară. O masă lungă, prinde rădăcini, alături de un copac, chiar pe limită; o linie de separare anulată și îngroșată în același timp de prezența unui dialog comunitar. Pe timp de vară, fiecare bucătărie se revarsă în stradă unde toate familiile mănâncă la aceeași masă.

Spațiul interior al casei este compus printr-o adăugare succesivă a unei încăperi de sine stătătoare cu deschidere atât înspre grădină cât și înspre locul intim dintre case. Casa se adâncește pe toată lătimea sitului. Pragul de trecere dintr-o încăpere în alta capătă o formă nouă - o perdea asezată perpendicular, pe mijloc. Plecând de la planul casei tradițional românesc, tinda, percepută ca loc de primire și legătură, se întinde secvențial, din afară înăuntru: tinda exterioară (spațiul între case), tinda din inima casei (bucătăria) și tinda spațial liniară, din interiorul odăii, surprinsă de perdea. Fiecare cameră găzduieste două spații alveolare ce pun stăpanire pe întreaga incăpere, inclusiv pe locul de trecere. Peretele despărțitor dintre cele două case cuplate primește o deschidere interioară (gol) prin care cele două familii pot clădi o relație de vecinătate direct din spațiul lor privat.

Casă special lăsată neterminată, nefinisată cu tencuială decorativă de exterior, îi invită pe cei care urmează să o locuiască să o personalizeze ulterior după placul lor sau să o păstreze într-o fază de creștere naturală în timp, fără final.

Scenariu execuție, montaj voluntari

NZEB - Configurația arhitecturală respectă principiile Dezvoltării Durabile prin minimizarea impactului asupra mediului natural. S-a urmărit un grad ridicat de performanță energetică a elementelor de construcție (fundații, pereți exteriori, tavan, învelitoare) care să ducă la un necesar de energie cât mai mic. Sistemul de încălzire este asigurat de o sobă de gătit pe lemne cu încălzire centrală iar iluminatul exterior este asigurat prin corpuri de iluminat solare tip led. Amplasamentul face parte din Zona climatica III - (energie primară specifică maxim admisă, proprie clădirii de tip NZEB = 111 kWh/m2 an).

Comentariu juriului

„Juriul a apreciat în primul rând calitatea răspunsului arhitectural adus temei în întreaga sa complexitate. Soluția propusă obține un foarte bun echilibru între cele trei constrângeri majore: buget, calitatea arhitecturală și posibilitatea construirii accelerate cu voluntari. (...) Din punct de vedere arhitectural, s-au apreciat în mod deosebit simplitatea și expresivitatea volumului și proporția elementelor sale. Proiectul este definit prin așezarea corpului clădirii pe un mic soclu tratat în negativ (retras), prin terminarea acestuia cu o streașină elegantă (subțirime, ritm conferit de materialitatea învelitorii și al căpriorilor și articularea printr-un nut pronunțat retras). Raportul plin-gol este unul în favoarea plinului. Golurile ferestrelor sunt verticale și conferă și ele ritm. La interior, concepția spațială lucrează cu ideea unei încăperi și cu ideea de anfiladă rezultată prin amplasarea unui gol central (ușa). Juriul apreciază materialitatea, ritmul și scara arhitecturală conferite de plafonul realizat din grinzile structurale de lemn. Proiectul prezintă ambele posibilități pentru finisarea zidurilor interioare: OSB lăsat aparent și vopsit alb, precum și varianta placării cu gips-carton a acestuia.”