Concurs de soluții
Acasă pentru umanitate
Proiect pilot pentru construcția în regim de voluntariat a două locuințe tip, accesibile
Prima paginăProiecteProiectul nr. 87 - CT0815

Premiul II
Proiectul nr. 87 - CT0815

Autor principal: Arh. Dan Cristian Nae
Coautori: Arh. Emil Burbea, Arh. Ioana Trușcă, Stud. Arh. Laura Covaci
Colaboratori specialități: Dimmer Wooden Houses, Sc Confort Therm Proiect Srl

Premisa proiectului este valorificarea spațiului neconstruit, resursa primară a locuirii în comunitățile rurale. O tratare atentă a spațiului exterior poate genera calități prin deschiderea sa către orice activitate: spațiu al socializării spontane, al evenimentelor comunității, spațiu de reprezentare, loc de joacă.

Elementul ordonator al proiectului este o curte - loc comun definitoriu amplasat la limita dintre loturi, constituit din două porticuri care generează orientarea simetrică a locuințelor. La nord, arbori înalți continuă ritmul impus de porticuri, protejând curtea împotriva vânturilor dominante.

Prin cuplarea locuințelor, soluția urmărește dedicarea unei suprafețe cât mai ample curților. Se instituie două tipuri de spații-limită: spațiul porticului, definit de ritmul stâlpilor și streașina joasă. Spre grădini, propunem un spațiu acoperit, suficient de lat pentru a permite extinderea ulterioară a locuinței cu alte încăperi.

Soluția structurală a rezultat ca o subordonare la spațiul porticului: stâlpi de lemn pe conturul spațiilor acoperite. Caracterul multifuncțional al încăperilor motivează alegerea fermelor de lemn care eliberează spațiul de stâlpi intermediari.

Fundațiile din beton armat vor fi realizate izolat sub stâlpii structurali.

Conformarea anvelopantei clădirilor s-a realizat urmărind criterii de eficiență energetică: clădirile sunt orientate transversal pe lot pentru a minimiza suprafața de fațadă expusă la nord. Golurile de uși și ferestre sunt dispuse doar pe laturile est-vest pentru a evita supraîncălzirea spațiului interior care ar surveni pe latura sudică, vara și punțile termice care ar apărea pe latura nordică, iarna.

Prima serie de construire cu voluntari presupune ridicarea structurii. Primele lucrări specializate implică închiderea pereților exteriori și a șarpantei, realizarea traseelor de instalații și montajul tâmplăriei. Următoarea serie de voluntari va realiza finisajele interioare. Al doilea interval de lucrări specializate presupune termoizolarea pereților, realizarea finisajelor exterioare și finalizarea învelitorii. Următoarea serie de voluntari va monta accesoriile învelitorii și mobilierul fix. Ultima serie de lucrări specializate presupune montarea echipamentelor de instalații.

Comentariul juriului

„Proiectul se remarcă prin modul în care răspunde celor trei constrângeri majore (buget, posibilitatea construirii accelerate cu voluntari și calitate arhitecturală), prin fezabilitatea tehnico-economică și găsirea unei bune tipologii. Proiectul cuplează cele două tipuri de locuințe în câte două volume dispuse față în față, determinând astfel o curte interioară. Fiecare locuință este conturată ca un spațiu traversant Est-Vest. Juriul apreciază în mod deosebit introducerea câte unui portic-prispă pe fiecare dintre aceste fațade, cu adâncimi diferite, răspunzând astfel diferitelor nevoi: conturarea unui spațiu protejat în fața intrării și nuanțând astfel și relația public-privat; și, către curtea proprie, intimă, propunând o streașină adâncă pentru înglobarea unei eventuale viitoare extinderi pe orizontală. Această posibilă extindere pe orizontală este considerată de juriu ca deosebit de prietenoasă cu familiile partenere ale Habitat.”