Concurs de soluții
Acasă pentru umanitate
Proiect pilot pentru construcția în regim de voluntariat a două locuințe tip, accesibile
Prima paginăRezultate

Rezultate concurs

Raportul juriului.pdf
Tabel de corespondenta.pdf

Joi, 16 iulie 2020

În perioada 13-15 iulie 2020 a avut loc jurizarea proiectelor înscrise la Concursul de soluții Acasă pentru Umanitate, competiție lansată oficial pe data de 11 mai 2020  în cadrul Anualei de Arhitectură București 2020.

Concursul a fost rezultatul colaborării dintre organizația Habitat for Humanity România - promotorul concursului - și Filiala Teritorială București a Ordinului Național al Arhitecților România - organizatori ai concursului.

Concursul și-a propus să aducă în discuție, la scară largă, problematica locuirii pentru persoanele vulnerabile din România, dar mai ales, să aducă noi soluții în proiectarea de locuințe realizate de Habitat for Humanity România și implementate în sistemele lor specifice de construire accelerată cu voluntari.

Joi, 16 iulie 2020, începând cu ora 13:00,  Filiala Teritorială București a Ordinului Național al Arhitecților România a găzduit evenimentul online de anunțare a câștigătorilor.

S-au acordat următoarele premii:

Premiul I - Proiect nr. 77 - SA4321
Autor principal: Arh. Astrid Rottman
Coautori: Arh. Casandra Pop, Arh. Cosmin Anghelache
Colaboratori specialități: Ing. Florin Ocnaru - Structuri

„Juriul a apreciat în primul rând calitatea răspunsului arhitectural adus temei în întreaga sa complexitate. Soluția propusă obține un foarte bun echilibru între cele trei constrângeri majore: buget, calitatea arhitecturală și posibilitatea construirii accelerate cu voluntari. (...) Din punct de vedere arhitectural, s-au apreciat în mod deosebit simplitatea și expresivitatea volumului și proporția elementelor sale. Proiectul este definit prin așezarea corpului clădirii pe un mic soclu tratat în negativ (retras), prin terminarea acestuia cu o streașină elegantă (subțirime, ritm conferit de materialitatea învelitorii și al căpriorilor și articularea printr-un nut pronunțat retras). Raportul plin-gol este unul în favoarea plinului. Golurile ferestrelor sunt verticale și conferă și ele ritm. La interior, concepția spațială lucrează cu ideea unei încăperi și cu ideea de anfiladă rezultată prin amplasarea unui gol central (ușa). Juriul apreciază materialitatea, ritmul și scara arhitecturală conferite de plafonul realizat din grinzile structurale de lemn. Proiectul prezintă ambele posibilități pentru finisarea zidurilor interioare: OSB lăsat aparent și vopsit alb, precum și varianta placării cu gips-carton a acestuia.” (aprecierile Juriului)

Premiul II - Proiect nr. 87 - CT0815
Autor principal: Arh. Dan Cristian Nae
Coautori: Arh. Emil Burbea, Arh. Ioana Trușcă, Stud. Arh. Laura Covaci
Colaboratori specialități: Dimmer Wooden Houses, Sc Confort Therm Proiect Srl

„Proiectul se remarcă prin modul în care răspunde celor trei constrângeri majore (buget, posibilitatea construirii accelerate cu voluntari și calitate arhitecturală), prin fezabilitatea tehnico-economică și găsirea unei bune tipologii. Proiectul cuplează cele două tipuri de locuințe în câte două volume dispuse față în față, determinând astfel o curte interioară. Fiecare locuință este conturată ca un spațiu traversant Est-Vest. Juriul apreciază în mod deosebit introducerea câte unui portic-prispă pe fiecare dintre aceste fațade, cu adâncimi diferite, răspunzând astfel diferitelor nevoi: conturarea unui spațiu protejat în fața intrării și nuanțând astfel și relația public-privat; și, către curtea proprie, intimă, propunând o streașină adâncă pentru înglobarea unei eventuale viitoare extinderi pe orizontală. Această posibilă extindere pe orizontală este considerată de juriu ca deosebit de prietenoasă cu familiile partenere ale Habitat.” (aprecierile Juriului)

Premiul III - Proiect nr. 53 - RA0320
Autor principal: Arh. Răzvan-Florian Delcea
Colaboratori arhitectură: Arh. Dorian Vauzelle, Arh. Andrei-Cătălin Voica

„Proiectul se remarcă prin tehnologia alternativă de construire propusă: fundații din micropiloți metalici prefabricați, structură din lemn pentru planșeu și șarpantă și baloți de paie comprimați și tencuiți pentru pereți. Cu toate acestea, rămâne de studiat modul în care această tehnologie puțin folosită se poate implementa la scară mai largă prin multiplicare. Este apreciat faptul că locuința este ridicată peste sol, putând fi adaptată mai multor tipuri de teren (pantă, inundabil, etc). În ciuda dimensiunii deosebit de compacte, proiectul este flexibil în folosire: nu există circulații inutile, camera principală este cât mai mare posibil. Flexibilitatea este urmărită și prin crearea unei serii de spații minimale tip ‘nișă’ care pot fi, în funcție de scenariul locuirii, fie zone de dormit, fie depozitări.” (aprecierile Juriului)

Mențiune - Proiect nr. 68 - LZ1001
Autor principal: Arh. Laura Cristea, Arh. Raphael Zuber
Coautori: Arh. Mihai Șom

„Proiectul este remarcabil în ceea ce privește spațialitatea propusă. Locuirea se petrece atât înăuntru, cât și afară, sub un mare acoperiș care protejează și conține. Frumusețea casei constă în această serie de spații intermediare, ipostaze diferite ale unei mari grădini. Juriul apreciază tectonica arhitecturală care decurge din modul de a lucra cu elementele constructive: ziduri, stâlpi, grinzi, intradosul învelitorii lăsat aparent. În acest sens, este apreciat faptul că elementele structurale nu se limitează la stricta lor funcțiune, ci lucrează cu spațiul, îl definesc.” (aprecierile Juriului)

Mențiune - Proiect nr. 78 - EA2109
Autor principal: Arh. Elena-Rucsandra Zară
Coautori: Arh. Andra Ionel

„Juriul a evaluat acest proiect ca fiind o propunere de o calitate excepțională, o reactualizare a tipologiei casei rurale cu gesturi simple și eficiente de îmbunătățire a locuirii. Este apreciat conceptul general centrat în jurul prispei arhaice, dar și posibilitățile de dezvoltare pe verticală. Spațiul de locuit și suprafețele sunt decente și oferă o experiența a locuirii de înaltă calitate pentru familiile de tipul celor sprijinite prin programele Habitat for Humanity.” (aprecierile Juriului)